úterý 21. června 2011

Webové stránky

Ahoj , tak po delší době konečně mohu říci že už přecházíme na standartní webové rozhraní , trvalo to dlouho a ještě to není hotové , ale už fungujeme. A to na adrese Locosite . Zatím jen testovací provoz , ale pomalu vše začíná fungovat jak má.

neděle 10. května 2009

Elektrická lokomotiva řada 123Vznik

Poněkud modernější verzí elektrických lokomotiv řady E 469.2 (122) byly elektrické lokomotivy řady E 469.3 (123). U nové řady bylo oproti předcházejícím lokomotivám jen minimum změn a tak výrobce vedl lokomotivy jako druhou sérii svého výrobního typu 57 E, jejíž výroba proběhla v roce 1971.

Popis

Hlavní změnou u lokomotiv řady E 469.3 byla instalace ochranných bloků křemíkových diod do vysokonapěťových obvodů lokomotivy pro zamezení generátorického chodu trakčních motorů při případném zkratu v obvodech lokomotivy. Na skříni byla vypuštěna kovová ozdobná lišta kolem celého obvodu. Jinak odpovídají řadě 122 včetně obou stupňů vypružení listovými pružnicemi, uložení skříně na šikmých závěskách, vyrovnávání klopných momentů pneumatickými válci, příčné meziobvodové vazby, přenos kroutícího momentu na nápravu kloubovými spojkami ŠKODA, vícenásobného řízení a provedení tlakové brzdy. Lokomotivy řady 123 jsou však vybaveny 2 kompresory 3 DSK 100, u řady 122 byly ještě dva kompresory K 1. Podobně jako u řady 122 mají lokomotivy 25 stupňů na sériovém spojení trakčních motorů, následující 3 stupně šuntovací, 11 stupňů a 5 šuntů na sérioparalelním spojení. Na rozdíl od rychloměru s mechanickým náhonem u řady E 469.1 (121) byly použity rychloměry s náhonem elektrickým a upraveny slaboproudé elektrické obvody. V roce 2008 jsou na lokomotivy k rádiu VS 47 dosazovány terminály FXM 20 pro hlasovou komunikaci v systému GSM-R a přenos povelů s vazbou na ventil nouzové brzdy VZ v systému TRS.


Provoz

Po dodání lokomotivy sloužily v nákladní a osobní dopravě v okolí Prahy, později především na nákladních vlacích. Dnes slouží na všech severočeských tratích, zajíždějí ale i do Prahy, Kutné Hory, Jaroměře, Řečan n. Labem a Opatovic. Lze je spatřit i v Berouně a Benešově.


Technické údaje

Výrobce ŠKODA Plzeň
Výrobní označení 57 E 2 – E 469.3001 – 030
Staré označení E 469.3
Nové označení 123
Rok výroby 1971
Počet kusů 30
Napájecí systémy 3 kV
Trvalý výkon 2 040 kW
Uspořádání pojezdu Bo‘ Bo‘
Hmotnost 85 t.
Tažná síla 224 kN
Délka přes nárazníky 17 210 mm
Maximální rychlost 90 km/h.


Elektrická lokomotiva řada 122Vznik

V roce 1967 byly tehdejším ČSD dodány lokomotivy řady E 469.2 (122) odvozené z předchozí řady E 469.1 (121) a určené především pro nákladní dopravu.

Popis

Jde o skříňové lokomotivy, jejíž pojezd odpovídá v podstatě řadě E 469.1, vypružení je dvoustupňové s listovými pružnicemi v obou stupních, v primárním vypružení doplněné ocelovými šroubovitými válcovitými pružinami. Proti řadě E 469.1 byla změněna konstrukce lokomotivní skříně, vchody na stanoviště jsou s obou stran. K pohonu dvojkolí jsou použity stejnosměrné sériové trakční motory 6 AL 4846 zT pevně uložené v podvozku, přenos kroutícího momentu na nápravu je proveden kloubovými spojkami ŠKODA. Došlo rovněž ke zvýšení výkonu ventilátorů trakčních motorů a rozjezdových odporníků. Regulace rozjezdu je odporová ještě s litinovými odporníky a stykači poháněnými společným elektropneumatickým motorem. Při rozjezdu jsou všechny čtyři trakční motory spojeny do série, později lze přejít na sérioparalelní řazení motorů. Řídící obvody jsou upraveny pro dvojčlenné řízení, zásuvky elektrických kabelů jsou umístěny na čelech mezi dvojicemi světel. Samočinná tlaková brzda se ovládá brzdiči DAKO BS-2 a přímočinná ovladači DAKO-BP. Ruční brzda působí na jedno dvojkolí příslušného podvozku. V rámci rekonstrukcí se u některých lokomotiv ruší obvody dvoučlenného řízení. Lokomotiva 122 031 má od roku 2005 zkušebně osazeno 2. stanoviště klimatizační jednotkou Di-Elcom.


Provoz

Lokomotivy jsou určeny pro nákladní dopravu a od dodání slouží na všech severočeských tratích, zajíždějí ale i do Prahy, Kutné Hory, Jaroměře, Řečan n. Labem a Opatovic. Lze je spatřit i v Berouně a Benešově.

Technické údaje

Výrobce ŠKODA Plzeň
Výrobní označení 57 E 1 - E 469.2001 – 055
Staré označení E 469.2
Nové označení 122
Rok výroby 1967
Počet kusů 55
Napájecí systémy 3 kV
Trvalý výkon 2 040 kW
Uspořádání pojezdu Bo‘ Bo‘
Hmotnost 85 t.
Tažná síla 224 kN
Délka přes nárazníky 17 210 mm
Maximální rychlost 90 km/h.